Hlučín
Informační a komerční web o městě Hlučíně

Neobvyklé cvičení hasičů

Turisticky atraktivní místo oblasti bývalých Vysokých pecí a aglomerace v Ostravě Vítkovicích umoľnilo jednotce sboru dobrovolných hasičů z Hlučína a Bobrovníku uskutečnit sérii několika docela neobvyklých cvičení.

V sobotu 21.července, vyrazily obě jednotky s technikou CAS 24 MAN a CAS 32 TATRA v počtu 9 lidí na Dolní oblast. Samozřejmě po splnění podmínek daných majitelem objektů a HZS MSK. Po příjezdu na místo se členové obou jednotek podíleli na likvidaci simulovaných nehod a poľárů.

klikni pro velký obrázek

Turisticky atraktivní místo oblasti bývalých Vysokých pecí a aglomerace v Ostravě Vítkovicích umoľnilo jednotce sboru dobrovolných hasičů z Hlučína a Bobrovníku uskutečnit sérii několika docela neobvyklých cvičení.

V sobotu 21.července, vyrazily obě jednotky s technikou CAS 24 MAN a CAS 32 TATRA v počtu 9 lidí na Dolní oblast. Samozřejmě po splnění podmínek daných majitelem objektů a HZS MSK. Po příjezdu na místo se členové obou jednotek podíleli na likvidaci simulovaných nehod a poľárů. Účelem tohoto cvičení bylo prověřit a zdokonalit znalosti a zkušenosti obou jednotek u určitých typů událostí, na jejichľ likvidaci se podílejí jednotky poľární ochrany. Začalo se společným cvičením, kdy obě jednotky za pouľití vybavení z výjezdových vozů, muselo provést odběr neznámé látky z vodní hladiny. Poté se jednotky přesunuli na objekt bývalé správní budovy, kde bylo zaloľeno několik různých poľárů, na jejichľ likvidaci se obě jednotky rovněľ podíleli. Hořelo např. ve sklepení, ve 2. NP. Jednotky procvičovali provádění průzkumu, různých způsobů hašení a taktických postupů. A samozřejmě moľnosti spolupráce při společných zásazích. Kaľdá jednotka prováděla likvidaci těchto poľárů v rámci svých taktických moľností. Procvičovali jsme i záchranu osoby z hloubky za pouľití improvizovaných pomůcek. Cvičení bylo hodnoceno všemi členy velmi pozitivně, tzn. ľe bude minimálně jednou zopakováno. Všem zúčastněným patří velké poděkování a uznání.

Za JSDH Hlučín VD Bc. TÜRKE Martin

Více na : http://www.hasici.hlucin.com/fotogalerie/thumbnails.php?album=46

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 15.08.2014 | Upraveno: 15.08.2014 | Vložil(a): Michal JAČANIN | Zpět
Mapa města
Webkamery
Snímky se obnovují automaticky po 10 sekundách
Reklama
Naší partneři