Hlučín
Informační a komerční web o městě Hlučíně

Přejmenování náměstí - ano či ne?

Hlučín - O přejmenování Mírového náměstí uvaľují v Hlučíně.  Město slaví v tomto roce 750. výročí svého zaloľení a při té příleľitosti několikrát zazněl právě návrh na změnu názvu náměstí.

klikni pro velký obrázek


Hlučín - O přejmenování Mírového náměstí uvaľují v Hlučíně.  Město slaví v tomto roce 750. výročí svého zaloľení a při té příleľitosti několikrát zazněl právě návrh na změnu názvu náměstí. Jedná se o zásadní záleľitost, proto vyjde v těchto dnech  v Hlučínských novinách anketa, ve které se mohou občané k záleľitosti vyjádřit.
Navrľeny jsou názvy Přemysla Otakara II. - podle zakladatele města, Sv.Jana Nepomuckého - podle patrona kaple, která v minulosti na náměstí stála. Občané mohou také sami navrhnout jiný název nebo hlasovat pro zachování názvu  současného.
Uzávěrka ankety je 15. 6.. Její výsledek bude doplňující  informací pro rozhodnutí zastupitelstva města, do jehoľ kompetence přejmenování spadá.

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 15.08.2014 | Upraveno: 15.08.2014 | Vložil(a): Michal JAČANIN | Zpět
Mapa města
Webkamery
Snímky se obnovují automaticky po 10 sekundách
Reklama
Naší partneři